SMS-lånen når nya rekordnivåer

SMS-lån blir mer och mer vanligt och artiklarna för eller emot likaså. Dock verkar de vara här för att stanna på både gott och ont. Onekligen tar de en del av marknadskakan ifrån de vanliga bankerna, men de å sin sida hade ju aldrig haft för avsikt att ha just dessa kunder som kredit kunder över huvud taget, då de av endera eller andra anledningen inte skulle ha passerat en kreditprövning hos UC.

Medelstora och stora företag har i alla tider inte bara skatteplanerat, utan också kredit planerat. Att nu småföretagare, enskilt anställda och privat personer gör detsamma faller inte alla i smaken, dock kan ingen neka till att kredit marknaden plötsligt blivit mer på lika villkor och tillgänglig för alla. Den stora bilden är att rent generellt så oroas den internationella marknaden av att Sveriges hushåll är överbelånade gentemot BNP och närmar sig en marknads bubbla som kommer slå väldigt hårt bara med några få procentenheters skillnad.

Den individuella bilden är något helt annat. De flesta med höga bostadslån är inte majoriteten av snabblånstagarna. Om de tar ett snabblån är det ju för en akut situation eller enklare projekt som husrenovering osv. Den andra gruppen är den som normalt sett inte kvalificerar sig av diverse skäl, vilket ju självklart kan ifrågasättas, men av någon anledning ingen journalist eller politiker verkar se som ett tecken på systemfel när det gäller bidrag, förtidspensioner, arbetslöshet och mer fluktuerande typer av anställning.

Den tredje gruppen är den som satt sig ner och läst på. Här är alla de som tagit omstrukturering av skulder i sina egna händer. De som räknat på skatteavdrag och cash tillgänglighet. Den här gruppen vet vad de investerar i och ser till att dra nytta av rörligheten. Denna typ av låntagare är vad som hållit liv i den amerikanska ekonomin i decennier nu. De väger olika krediter mot varandra, förhandlar och omförhandlar och ser till att komma ut med plus på kontot. Tiden då bankerna var allvetande och kunde säga vad som helst och ingen ifrågasatte är helt enkelt över, och konsumenternas finansmarknad har kommit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *