Regeringen ger Finansinspektionen större makt

Regeringen har fram och tillbaka diskuterat huruvida vilken makt man ska ge till FI. Tillsammans med de borgerliga partierna samt Vänsterpartiet har man tillsammans bestämt att man ska ge FI mer makt och fler möjligheter till att de ska kunna arbeta med risker. Om det är så att de ser att det finns risker för samhällsekonomin. Mer djupgående när det kommer till detta är att FI främst ska fokusera på hushållens skuldsättning.

Miljöpartiets finansmarknadsminister Per Bolund, menar att det är oerhört viktigt i dagens samhälle att ha en beredskap för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna agera när det behövs, främst när det kommer till om hushållens skuldsättning kraftigt ökar.

Det här förslaget om att ge FI mer makt grundar sig i det att förra året, 2015, uppstod oklarheter kring om FI skulle kunna vidta de åtgärder när det kommer till amorteringskrav. Eftersom de åtgärder som man vill vidta kan mer eller mindre få en effekt på varje enskild persons ekonomi, kommer FI att behöva ett medgivande från regeringen. Detta medgivande är väldigt viktigt om det kommer till ett sådant läge att nya beslut behöver tas för att ta fram helt nya föreskrifter.

När det kommer till de olika bankerna och när det fick reda på beskedet kring vad som skulle hända, så var en bank, nämligen Swedbank, rätt nöjda. Chefsekonomen som finns på Swedbank, har uttryckt det som att det inte alls på något sätt finns några problem med att FI får en mycket mer tydligare mandat. Chefsekonomen betonar också om att det måste finnas bättre tydlighet kring vem som väljer att lägga fram förslaget när FI en gång i tiden försökte energiskt införa amorteringskravet. Så det är ändå rätt många som är rätt nöjda med det här beslutet som har vidtagits, och även politikerna i sig var väldigt eniga i frågan.

finansinspektionen-smslan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *