Undvik bedrägerier genom att spärra din adress

Det kan finnas många anledningar till att man väljer att spärra sin folkbokföringsadress. Att spärra adressen fungerar inte på samma sätt som när du t.ex. spärrar ett kreditkort utan här gäller det att spärra adressen för att förhindra att obehöriga kan ändra din adress i syfte att utsätta dig för bedrägeri.

I dagsläget finns enbart ett sätt att spärra sin folkbokföringsadress och det är genom att använda sig av sin E-legitimation. Förhoppningsvis kommer även blanketter att finnas för den som inte har, eller föredrar att använda sin E-legitimation.

Fördelen med att legitimera sig online är att ingen kan förfalska en eventuell underskrift som man enklare kan göra på blanketter. Det du också kan göra är att du kan ta bort den spärr som du satte upp med din E-legitimation, genom att även tillåta att ändringar sker via blankett.

Det kan kännas som en självklarhet att det ska finnas en tjänst som förhindrar andra människor från att ändra din adress och minska risken för bedrägeri i form av identitetsstöld av olika slag. Det har dock inte funnit någon form av spärr tidigare och vem som helst har kunnat ändra en annan persons adress genom att enbart skicka in ett papper som beställs online. Eftersom din adress då är ändrad kommer eventuella kreditupplysningar och information att skickas till den ”nya” adress och därför göra det mycket svårt för dig att upptäcka att din identitet har blivit kapad.

Med en E-legitimation är det enbart du själv som kommer kunna utföra någon typ av adressändring och du kan därmed känna dig betydligt mer trygg i att inget beställs eller utförs i ditt namn. Om man tidigare är en van användare av blanketter är det nu dags att skaffa sig en E-legitimation för att kunna ta del av denna spärr. Känner du att det är svårt att förstå hur man går tillväga för att skaffa sig E-legitimation istället för blanketter, eller om du har svårt att förstå hur du sen ska använda E-legitimationen, kan du alltid kontakta skatteverkets kundservice för frågor och råd.

bedrageri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *